Ad image

Tag: air liur anjing

Hukum Memegang Anjing  

Sebagai madzhab paling hati-hati, Madzhab Syafi’i, menghukumi seluruh anggota tubuh anjing sebagai…

Admin Hidcom Admin Hidcom

“Haramnya” Memelihara Anjing  dalam Islam

Memelihara anjing tanpa tujuan yang diperbolehkan syari'at hukumnya haram, dapat menyebabkan berkurangnya…

Admin Hidcom Admin Hidcom