Ad image

Tag: Astronom

Analisis Filologi Dalam Kajian Waktu Subuh

Dalam sejumlah literatur modern disebutkan standar kedalaman matahari di bawah ufuk untuk…

Admin Hidcom Admin Hidcom

Ali al-Qushji: Astronom Anti-Aristotelianisme yang Juga Jenius di Hagia Sophia

Qushji, bagaimanapun, menolak untuk mengikuti mereka yang bergantung pada bukti filosofis Aristoteles,…

Rofi' Munawwar Rofi' Munawwar