Ad image

Tag: asy’ary

Pengamat Sejarah: Politisasi Isu Wahabi Sebagai Pemecah Belah Umat

Nama Wahabi sengaja dipilih –para pembencinya- agar dikesankan negatif seperti gerakan Wahabiyah…

Admin Hidcom Admin Hidcom