Ad image

Tag: Hukum liur anjing

Hukum Memegang Anjing  

Sebagai madzhab paling hati-hati, Madzhab Syafi’i, menghukumi seluruh anggota tubuh anjing sebagai…

Admin Hidcom Admin Hidcom