Ad image

Tag: nisyfu sya'ban

Khutbah Jumat: Amalan di Malam Nisyfu Sya’ban

Ibnu Rajab berkata, kalangan tabi'in Negeri Syam memuliakan malam Nisyfu Sya’ban, inilah…

Admin Hidcom Admin Hidcom