Ad image

Tag: PPUPKI

Dekrit Presiden 5 Juli, Kekalahan Islam?

Lalu kenapa pihak Islam tidak segera menerima Pancasila di Konstituante?

Admin Hidcom Admin Hidcom