Ad image

Tag: Roger Danuarta

Aktor Roger Danuarta Masuk Islam

"Dia tahu agama yang paling mulia di sisi Allah adalah Islam."

Muhammad Abdus Syakur Muhammad Abdus Syakur