Ad image

Tag: harta zakat

Apakah Sah Memberikan Zakat Tanpa Melafalkan Ijab Kabul?

Ijab kabul di dalam penyerahan harta zakat sesungguhnya bukan hal yang mutlak…

Admin Hidcom Admin Hidcom