Ad image

Tag: penghalang dakwah

Kenali Lima Ciri Penentang Dakwah

Para penyeru dakwah (dai) diperintahkan senantiasa waspada terhadap tipu daya orang munafik,…

Admin Hidcom Admin Hidcom

Apa Kata al-Qur`an tentang Pembubaran Dakwah dan Pengajian?

Surah Al-Buruj [85], secara tegas digambarkan ancaman nyata bagi orang yang merintangi…

Admin Hidcom Admin Hidcom