Ad image

Tag: Khawarij

Ibadiyah: Khawarij Moderat yang Eksis

Ibadiyah adalah sempalan khawarij modern, sempalan minoritas dalam Islam yang sampai sekarang…

Ahmad Ahmad

Larang Penggunaan Nama Kelompok Teror ‘Al-Shabaab’, Somalia: Lebih Baik Sebut Mereka Khawarij

Hidayatullah.com -- Pemerintah Somalia, pada hari Senin, melarang penggunaan nama "Al-Shabaab", mengacu…

Nashirul Haq Nashirul Haq

Cara Nabi Menanggulangi Aliran Menyimpang

Cara nabi sangat efektif. Utusan ini pada akhirnya insaf, dan masuk Islam…

Admin Hidcom Admin Hidcom

Hasan al-Bashri dan Kepemimpinan yang Dzalim [2]

Hasan al-Bashri melihat munculnya pemimpin dzalim sebagai satu bentuk hukuman dari Allah…

Admin Hidcom Admin Hidcom

Hasan al-Bashri dan Kepemimpinan yang Dzalim [1]

Hasan al-Bashri memberikan keteladanan pada umat, menyebarluaskan ilmu ke tengah masyarakat, mensucikan…

Admin Hidcom Admin Hidcom

Terorisme dan New Khawarij [2]

Jika pemerintah ingin menyelesaikan terorisme, maka jalan keluarnya, tumbukanlah keadilan di tengah…

Admin Hidcom Admin Hidcom

Terorisme dan New Khawarij [1]

Maka, langkah-langkah kongkrit harus ditempuh, setidaknya harus ada gerakan yang sungguh-sungguh untuk…

Admin Hidcom Admin Hidcom

Pengamat Sejarah: Politisasi Isu Wahabi Sebagai Pemecah Belah Umat

Nama Wahabi sengaja dipilih –para pembencinya- agar dikesankan negatif seperti gerakan Wahabiyah…

Admin Hidcom Admin Hidcom

Rambu-Rambu Takfir [3]

Kita tidak boleh memperluas cakupan vonis takfir. Mazhab ulama dan salaful ummah…

Admin Hidcom Admin Hidcom

Rambu-Rambu Takfir [2]

Siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan ia mengikuti selain…

Admin Hidcom Admin Hidcom